facebook tracking

Women in Tech

Ledige stillinger

"Jeg trives best når jeg kan utføre mitt arbeid samtidig med at jeg til enhver tid utvikler meg"

I Amesto får jeg jobbe med akkurat det jeg liker best samtidig som jeg har frihet til å utføre mitt arbeid med stor grad av frihet.  Vi har svært gode rutiner og systemer og de forbedres løpende. Terskelen er lav for å diskutere og rådføre seg med andre i selskapet og også på tvers i konsernet da vi har flotte kommunikasjonsmuligheter og svært god tilgang på informasjon. Dette gjør at vi når langt. Samtidig som vi utnytter de digitale mulighetene på best mulig måte, har vi det også veldig trivelig sammen. Teamsamlingene og større fellessamlinger  som de årilge kick-off-ene er noe jeg alltid gleder meg til!

 

Anne Grethe Wefring, Supportkonsulent

Jeg trives best når jeg kan utføre mitt arbeid samtidig med at jeg til enhver tid utvikler meg, lærer nytt og ser at det jeg driver med gir verdiskapning på flere plan. Det er det som er givende og spennende. Når vi har mulighet til å bruke egen kompetanse og erfaring samtidig som vi er opptatt av å fornye og utvikle oss i forhold til det beste framover, gir det mening. Det blir som å ta med seg den gode, verdifulle arven og samtidig krydre med spennende og verdifullt nytt som gjør totalopplevelsen best mulig. Som å oppholde seg i et interiør det er godt å være med den gode miksen. Ikke bare gammelt, ikke bare nytt, men det som gir den mest optimale opplevelsen nettopp fordi man har tatt vare på det beste, og også kontinuerlig fornyer seg.

Les mer fra våre ansatte

Amestos visjon og målrettet arbeid med de tre P’ene People, Planet og Profit gir mening og stolthet.

Ta en titt på vår webside, så vil du se at hva jeg er glad og stolt av å være en del av

I Amesto jobber vi aktivt for økt mangfold i flere dimensjoner. Vi har blant annet egne ressursgrupper med mangfoldsambassadører, vi måler mangfold som en av våre viktigste konsern-KPI’er, og ikke minst er vi stolte av å være gullpartner av ODA, Nordens største Women in Tech-organisasjon. Gjennom ODA-partnerskapet har vi hostet flere nettverkstreff, og bidratt til å øke kompetansen om gründerskap, trippel bunnlinje og growth mindset - områder som vi i Amesto brenner veldig for. I tillegg er vi glade for at vi gjennom ODA har kunnet tiltrekke oss nye talenter, og flere i ODA-styret og andre aktive blant ODAs frivillige jobber hos oss. Vi tilbyr fleksibilitet, gode ordninger og spennende kompetanseutvikling, og ønsker å bidra aktivt til å øke mangfoldet i tech og motivere flere kvinner til å bygge karriere i teknologibransjen.

Kristine Hofer Næss, Customer Success Officer og Oda Women in Tech co-founder

50 % kvinner er ikke mangfold.

Helt ærlig. Tenker du også at du har gjort nok, når halvparten av ledergruppen er kvinner? Kjønnsbalanse er viktig, men det er ikke nok. Mangfold handler om å se hele mennesket og dyrke ulikheter i et miljø med like forutsetninger. Da først får du verdi av mangfold i bedriften din. Men hvor begynner du? Ubevisste og forutinntatte holdninger har en tendens til å styre mangfoldsarbeidet, mener Heidi Nygjelten, HR-sjef i teknologiselskapet Amesto TechHouse. Selv arbeider hun aktivt med mangfold i rekrutteringsprosesser og leder et større mangfoldsprosjekt i Amesto.

- Det ligger så enormt mye idérikdom i mangfold. Mangfold handler om akseptere, forstå og verdsette mennesker rundt deg. Det handler om ulike perspektiver og meninger, og det handler om verdien og kraften som ligger i våre ulikheter. Jeg er ikke i tvil om at viljen til å sikre mangfold ligger der, men underbevisstheten vår har en tendens til å trekke oss mot de som er mest «lik oss selv», enten det gjelder kjønn, alder, eller personlighet.

Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema - senter for mangfoldsledelse, er langt på vei enig. Hun mener dog at mangfoldsdebatten i dag har et litt for problemorientert fokus. Etnisitet, kjønn, legning, alder er bare deler av det som inngår i det å være menneske, mangfold kan ikke defineres utelukkende fra matematiske prinsipper, legger Loveleen til.

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning, mener Ariane Spandow, Head of Corporate Social Value i Amesto. Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk, konkurranse- og handlekraft. Ved å skape likeverdige muligheter, legger vi et sterkere grunnlag for innovasjon og verdiskapning, sier Ariane. 

 

Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk-, konkurranse- og handlekraft, mener Ariane. Ved å skape likeverdige muligheter for alle i arbeidslivet, legger vi et sterkere grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

 

- Etnisitet, kjønn, legning og alder er bare deler av det som inngår i det å være menneske. Mangfold kan ikke defineres utelukkende fra matematiske prinsipper, legger Loveleen til.

Les mer på bloggen vår

Kraften i individet.

- Vi må utjevne maktbalansen og gi alle likeverdige muligheter. Mangfold er ikke lønnsomt om ikke ledere og organisasjonen er mangfoldsmoden. Finn ulikhetene i selskapet og dyrk disse. Så kommer lønnsomheten gjerne hakk i hæl!, oppfordrer Loveleen.

Loveleen Brenna
Interessert?
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor