facebook tracking

Kultur & Verdier

ANERKJENNELSE | KUNDEOPPLEVELSE | ENGASJEMENT

Verdiene bak vår arbeidskultur.

ANERKJENNELSE | KUNDEOPPLEVELSE | ENGASJEMENT

Å gi anerkjennelse er å lytte, se og respektere.
Å levere den gode kundeopplevelsen er å levere hva som er forventet av oss og gjerne litt ekstra.
Å leve engasjement er når du ser frem til hver arbeidsdag.

Trippel bunnlinje skaper et arbeidsmiljø med mening og stolthet.

Buisness med hodet og hjertet.

Den triple bunnlinjen er en regnskapsmodell som ble utviklet av forskeren John Elkington på 90-tallet, og som viser sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosiale verdiskapning. Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både virksomheten, forbrukere og miljø gjennom å fremme sosiale og miljømessige resultater på lik linje med økonomiske, for å kunne oppnå langsiktig suksess. 

People, Planet & Profit.

Inspirert av Elkington fungerer trippel bunnlinje som et slags bindeledd som viser sammenhengen mellom Amesto som selskap, engasjementet hos våre kunder og ansatte samt vårt ansvar for samfunn og miljø. Strategiske planer skal ikke utelukkende baseres på profitt, men inkluderer to andre like viktige faktorer; miljø (planet) og sosial verdiskapning (people).

Amesto er en av Norges mest innovative virksomheter.

Innovasjonsmagasinet 2020-21 presenterte listen over de 25 norske virksomhetene som er best i klassen på innovasjon. Amesto er for første gang i historien med i topp 25, og ranket som nr. 19. Det er ganske stort for oss og viser at innovasjon er mer enn nye produkter. Det handler om å legge bærekraftige forretningsstrategier og nye belønningskriterier som grunnlag for å skape en god arbeidskultur. 

Les mer her

Vi er verdiskapere.

Det er god business å tenke trippel bunnlinje -  people, planet og profit. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i. Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA. 

 

#familybusiness #askmore #verdiskapere

Samfunnsansvar.

Velferdssamfunnet er avhengig av vår kompetanse…

  • for å implementere ny teknologi med god brukeradopsjon og ønsket gevinstrealisering.
  • for å digitalisere og automatisere organisasjons- og næringsliv.
  • for å effektivisere og gi tilstrekkelig innsikt til å opprettholde eller forbedre konkurransekraften.


Det er ikke gitt at vi kan beholde vårt velstandssamfunn i fremtiden – det krever kontinuerlig forbedring!

 

Innovasjon gjennom spørsmål.

#ASKMORE

Drømmer, ambisjoner og idéer trenger handlekraft og krever at noen stiller spørsmål for at de skal bli realisert. Utvikling fordrer en enkel tilnærming på komplekse spørsmål. Gode spørsmål driver oss og samfunnet videre.

I Amesto konsernet er vi mer enn 1000 ansatte som hver dag skaper nye muligheter ved å stille de gode spørsmålene. Spørsmål som forenkler og som gjør at kundene våre kan nå sine mål. Fordi vi er verdiskapere. Det er de gode spørsmålene som har ledet Amesto og våre kunder hit vi er i dag, og som skal drive oss videre inn i fremtiden. #askmore

Gjennom samarbeid med Fuelbox har vi  tilgang på flere tusen gode spørsmål hver eneste måned. Vi ønsker å så spirer til nysgjerrighet og refleksjon. Vi håper det bidrar til at vi oppdager nye sider ved nære relasjoner og at vi tar med oss verdien av dette tilbake på jobb. Gjennom å stille gode spørsmål og dele åpent, ønsker vi å fremme mangfoldet hos oss og bidra til å skape trygge relasjoner. Gode spørsmål har ofte effekten at vi føler oss sett og hørt. Å dele personlige historier med hverandre skaper nærvær, forståelse, toleranse, respekt, tillit og ikke minst tilhørighet. Nysgjerrig? Les mer på fuelbox.no

Eie med hode og hjertet.

Vi bruker mye tid på jobben. Spiller det egentlig noen rolle hvem som sitter på toppen? Vi mener ja, og har spurt CEO og eier Arild Spandow hva det betyr å eie med hodet og hjertet, og hva som er viktig for ham som øverste leder av Amesto.

VIL DU JOBBE HOS OSS? SE DINE MULIGHETER HER
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor